Dr Andrzej Nowakowski ginekolog
http://andrzejnowakowski.com.pl
Specjalista ginekologii i położnictwa.
Porady, diagnostyka i zabiegi ambulatoryjne.
A A A

Progresje i dyrekcje

W wielkim stopniu symboliczne są dalsze techniki predykcyjne: progresje i dyrekcje. Masaż Grudziądz kręgosłup tanio. W ich przypadku już nie tylko punkty odbierające aspekty nie istnieją obiektywnie w danym czasie, ale również ruch planet nie odpowiada ruchowi rzeczywistemu w momencie doświadczania określonych przemian w życiu.

Można to wyrazić inaczej, mówiąc, że tranzyty symbolizują czas rzeczywisty, obiektywny, upływający w świecie zewnętrznym i odbijają wpływ wywierany przez środowisko na strukturę psychofizyczną jednostki zakodowaną w horoskopie urodzenia, czy też rzucają tej strukturze wyzwanie. Progresje i dyrekcje natomiast reprezentują czas subiektywny, doświadczany wewnętrznie, którego upływ nie jest identyczny dla wszystkich, a który odbija powolny rozwój zawartych w horoskopie potencjałów w procesie ich uświadamiania sobie przez jednostkę.

Cały czas staraliśmy się podkreślić cykliczną naturę wszystkich elementów astrologii. Planety, aspekty, znaki zodiaku i domy horoskopu, wszystkie stanowią zamknięte cykle, powtarzające się na coraz to wyższym stopniu rozwoju w życiu jednostki, a także większych grup i społeczeństw. Horoskop urodzenia charakteryzują fazy poszczególnych cykli, które dominowały w chwili przyjścia danej osoby na świat i wywierały wpływ na tworzenie się jej struktury psychofizycznej. Jednakże w ramach poszczególnych faz różnorodnych cykli operują cykle innego rodzaju, znacznie mniejsze i nie tak łatwo dostrzegalne, które powodują stopniowe przemiany w toku rozwoju osobowości.

Jeśli horoskop urodzenia opisuje strukturę psychofizyczną człowieka i jego możliwości, zaś tranzyty przedstawiają wpływ wywierany na nią przez środowisko zewnętrzne i aktualizację potencjałów, to progresje i dyrekcje obrazują rozwój owej struktury oraz możliwości aktywizacji zawartych w niej potencjałów. Innymi słowy jest to pryzmat, przez który świat zewnętrzny (tranzyty) oddziałuje na schematyczny plan istnienia jednostki (horoskop urodzenia) i który ulega systematycznym przemianom pod wpływem takiego oddziaływania.